Muziek voor vitaliteit tegen eenzaamheid met elkaar en beweging... ingang tot herinnering ... uitnodiging tot gesprek

Vijf jaar geleden, in 2018 ging Radio Geluk van start. Het doel dat de Zeeuwse Muziekschool, zoals wij toen nog heetten, voor ogen stond was het toevoegen van een belangrijke maatschappelijke taak aan onze lijn van producten: het aanwenden van muziek als middel in zorg en preventie. Voor publicaties over muziek en brein was het jaar daarvoor Prof. Erik Scherder onderscheiden met de Betto Deelmanprijs. Het belang van muziek, hoewel in de bredere context van cultuur, werd in deze jaren ook ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie door subsidiemogelijkheden binnen het programma Age Friendly Cultural Cities.

De eerste editie van Radio Geluk viel onder dit programma, waarin extra bijdragen van zes gemeenten: Middelburg, Goes, Veere, Borssele, Hulst en Kapelle het project mogelijk maakten. 

In de genoemde plaatsen werden van 2018 tot en met 2020 In diverse zorgcentra en dorpshuizen muzikale programma’s gedraaid: voorstellingen, koren, huiskamerprojecten en ontmoetingsprojecten waarin basisschoolleerlingen waren betrokken.

Radio Geluk werd een succes en kon in 2021 worden voortgezet onder het FCP-programma Samen Cultuurmaken Verbreden. samenwerkingspartners waren hierin zorggroep Ter Weel, University College Roosevelt, de HZ Academy of Applied Sciences.

Radio Geluk 2.0 viel in de periode 2021 – eind 2023 en dus samen met de Covid-19 pandemie. We werden voor diverse uitdagingen gesteld doordat directe contacten niet mogelijk waren. Veel ervaring is opgedaan met het werken op afstand met audio- en videoverbindingen: verre van ideaal, maar verrassend in de opbrengst.En nu staan we aan het begin van Radio Geluk 3.0: ingebed in het FCP-programma Samen Cultuurmaken. De start is vandaag, 7 september 2023 en de officiële einddatum zal op deze datum in 2027 zijn. Muziekschool Zeeland werkt nu samen met de grote zorgorganisaties: Ter Weel, SVRZ, en Eilandzorg. Hulst voor Elkaar is een partner en ook UCR en HZ zijn weer van de partij. We hebben tijd en mogelijkheden en blijven hopelijk gevrijwaard van beperkingen in de directe contacten met de mensen voor wie we dit doen onder het motto: een leven lang Muziek!