Muziek voor vitaliteit tegen eenzaamheid met elkaar en beweging... ingang tot herinnering ... uitnodiging tot gesprek

Op 28 mei j.l. vond bij SVRZ de officiële ‘Kick-Off’ plaats van Radio Geluk.

SVRZ is één van de samenwerkingspartners binnen project Radio Geluk. Muziek wordt op veel plekken binnen SVRZ ingezet, het is een belangrijk onderdeel van de welzijnsactiviteiten. Radio Geluk sluit dan ook perfect aan op die muzikale ontwikkelingen bij SVRZ! Het was een goed bezochte ‘kick-off’ in een positieve sfeer, heel mooi om met zoveel enthousiaste medewerkers kennis te maken!

Na een presentatie over inhoud en mogelijkheden van Radio Geluk werd er, hoe kan het ook anders, muzikaal afgesloten met een serie zangoefeningen en een lied waarin de medewerkers een eigen partij zongen, en het tóch klonk als een geheel.

Voorzien van nieuwe inspiratie, afspraken en plannen keerden we allemaal weer terug naar onze werkplekken. We zijn begonnen!