Muziek voor vitaliteit tegen eenzaamheid met elkaar en beweging... ingang tot herinnering ... uitnodiging tot gesprek

Het verhaal achter Radio Geluk

Het verhaal achter Radio Geluk

Vijf jaar geleden, in 2018 ging Radio Geluk van start. Het doel dat de Zeeuwse Muziekschool, zoals wij toen nog heetten, voor ogen stond was het toevoegen van een belangrijke maatschappelijke taak aan onze lijn van producten: het aanwenden van muziek als middel in...